Maskinstation

Maskinstation til salg

Maskinstationen er højt specialiseret indenfor kloakarbejde og drænarbejde.  Der er fokus på kundeservice og udførelse af kvalitetsarbejde.

Maskinstationen beskæftiger sig med bl.a.

• Spuling af kloak

• Dræn- og kloakarbejde med minigraver, rendegraver og gravemaskine.

• Markarbejde med 5 traktorer

• Presning af big, minibig og snittede minibig baller

• Møgkørsel med vogne, traktorer og gummiged/teleskoplæsser