ANDELSINVESTERING I FASTEJENDOM

Er du træt af bankernes negative indlånsrente?

Synes du, at du har tilstrækkelig med eksponering i aktiemarkedet?

Tror du på, at et stort positivt cash flow fra en investering overtid gør, at den performer bedre end markedet?

Så har vi én eller flere investeringscases, som vi udbyder til 1 eller flere investorer.

Vi tilbyder en fuld pakke, således at du ikke behøver selv at forestå administrationen af din investering.

Vi tilbyder

  • Pedelfunktion
  • Administration og afstemning af lejemål
  • Bogholderi
  • Betaling af indgående fakturaer / tilmelding PBS
  • Løbende kontakt til lejerne
  • Kvalificerede håndværkere på de løbende vedligeholder på ejendommene

Du kan enten selv investere eller gøre det sammen med andre investorer.  Du kan også vælge selv at forestå den løbende administration, og herved skabe større indtjening på din investering ved reduktion af de eksterne omkostninger.

Minimumindskud er 750.000 kr. og maksimalt 10 investorer pr. projekt.

Investeringerne udbydes med finansiering, hvor investor ikke hæfter personligt på finansieringsdelen.

Kontakt os uforpligtende for nærmere info.

22164319@revirk-brokerage.dk

Tlf. 22 16 43 19

Investering i fast ejendom – andelsinvestering