Ejendomsadministration

Vi udmærker sig ved vores evne til at skabe samspil mellem de mange ydelser, som vi har organiseret i specialer. Ydelserne kan være alt fra de helt centrale grundydelser inden for ejendomsadministration til dybt specialiserede ydelser. Vi har bestræbt sig på at kunne levere totalt i både dybden og bredden, hvilket afspejles i vores størrelse.

Som professionel ejendomsadministrator af alle typer investeringsejendomme, der både rummer bolig, kontor, lager/logistik samt butik/retail, løser vi en række forskellige opgaver, så som:

 • Opkrævning og regulering af leje, varsling af lejestigninger og håndtering af restancer
 • Kontrol og betaling af fakturaer og faste udgifter
 • Udbetaling af løn til ansatte
 • Bogføring og afstemninger
 • Klargøring til udarbejdelse af årsregnskab
 • Udarbejdelse af budgetter og budgetkontroller samt oplæg til værdiansættelse
 • Udarbejdelse af vand-, el-, varme- og driftsregnskaber
 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Løbende tilsyn med ejendommen og vedligeholdelsesplanlægning
 • Dialog med og servicering af lejere
 • Ind- og fraflytningssyn og fraflytningsopgørelser

Fokus på kunde- og lejertilfredshed

Vi har en målsætning om, at både vores kunder og lejere skal opleve høj tilfredshed med de ydelser og servicer, de får. Derfor måler vi kundernes og lejernes oplevelser i vores årlige og løbende tilfredshedsmålinger.