EJENDOMSPORTEFØLJE I DET NORDVESTJYSKE

Udlejningsvirksomhed med en stabil lejerkreds, sælges pga. de nuværende ejeres ønske om at trappe ned på arbejdsmarkedet.

Virksomheden er specialiseret i udlejning af enfamilieshuse, i områder hvor der på papiret er nettofraflytning, men hvor det i praksis over de sidste 10 år er dokumenteret, at der er stor efterspørgsel på lejemål.

Virksomheden har haft en god vækst over de sidste 10 år, og har fået opbygget en stabil kreds af lejere til ejendomsmassen.

Virksomheden har en stor andel af lejemarkedet i området, og dermed et godt grundlag for at finde de rigtige lejere til udlejningsejendommene. 

Der arbejdes løbende med virksomhedens forretningsgange og procedurer, et arbejde der i dag er med til at sikre gode indkøbsaftaler i virksomheden, og sikring af de rigtige lejere til lejemålene. 

Ejendommene vedligeholdes løbende, og der er tænkt i langsigtede løsninger.

Den budgetterede husleje er ca. 2,6 mio. årligt + forbrugsregnskab.

Udlejningsmassen har et samlet bolig areal på ca. 5.800 m2. Der er en rigtig god risikospredning med en fordeling på knap 50 ejendomme.

Ejendommene har gennem årene givet et solidt afkast, og sikret væksten og udviklingen ved egen indtjening uden hjælp fra ekstern finansiering. 

Investeringen opfylder et afkastkrav på 8,40% i opstartsåret stigende til 9,5% i sidste budgetår.

Porteføljen udbydes som samlet salg med en investeringssum på mindst 7½ mio. eller opdelt i anpart op til 10 anpartshavere.  Mindste kapitalindskud er 750 tkr.

Der er tilsagn om finansiering af ejendomsporteføljen, uden personlig kaution.

Egenkapitalforrentningen er i år 2 over 16%

Soliditeten i sidste budgetår forventes at være over 97%, hvorefter det frie cashflow i terminalperioden budgetteres til 1,8 mio. før skat.

Kontakt os for yderligere information, herunder prospekt materiale.