Udlejningsvirksomhed

EJENDOMSPORTEFØLJE I DET NORDVESTJYSKE

Udlejningsvirksomhed med en stabil igangværende lejerkreds, sælges pga. de nuværende ejeres ønske om at trappe ned på arbejdsmarkedet.

Virksomheden er specialiseret i udlejning af enfamilieshuse, i områder hvor der på papiret er nettofraflytning, men hvor det i praksis over de sidste 10 år er dokumenteret, at der er stor efterspørgsel på lejemål.

Virksomheden har haft en god vækst over de sidste 10 år, og har fået opbygget en stabil kreds af lejere til ejendomsmassen.

Virksomheden har en stor andel af lejemarkedet i området, og dermed et godt grundlag for at finde de rigtige lejere til udlejningsejendommene. 

Der arbejdes løbende med virksomhedens forretningsgange og procedurer, et arbejde der i dag er med til at sikre gode indkøbsaftaler i virksomheden, og sikring af de rigtige lejere til lejemålene. 

Ejendommene vedligeholdes løbende, og der er tænkt i langsigtede løsninger.

Den budgetterede husleje er ca. 2,2 mio. årligt.

Udlejningsmassen har et samlet bolig areal på ca. 6.000 m2. Der er en rigtig god risikospredning med en fordeling på over 40 ejendomme.

Ejendommene har gennem årene givet et solidt afkast, og sikret væksten og udviklingen ved egen indtjening uden hjælp fra ekstern finansiering. 

Investeringen kan give over 7½% i afkast, målt på balancesummen.

Såfremt investor vælger også at bruge en andel af fremmedfinansiering, vil egenkapitalforrentningen kunne forøges ganske betragteligt.

Typeinvestor 1

Nærværende investering kunne være optimal for en eller flere investorer, som er irriteret over at have likvider til at stå i banken til negativ indlånsrente, og som gerne vil have et løbende og stabilt kontakt afkast på investeringen.

Typeinvestor 2

Investeringen foretages af flere i forening, hvoraf 1 investor har den håndværksmæssige tilgang og overtager det lønnede pedeljob i virksomheden

Typeinvestor 3  Investor har en fornuftig likvid kapital, og muligheden for at optage ekstern finansiering til restfinansieringen.  Den eksterne finansiering motiveres af kompetencen til at drifte ejendomsporteføljen.