Salgsprocessen

1. Virksomhedssalg kræver typisk flere års forberedelse

Det bedste udgangspunkt for et salg af din virksomhed kræver flere års forberedelse. Forberedelsen indebærer nemlig ofte tilpasninger af virksomheden, og disse tilpasninger sker bedst i en løbende proces. Vi giver gerne input til denne del af processen.

Du bør i god tid tage stilling til, hvad du vil lægge vægt på i forhold til virksomhedens videreførelse og det økonomiske udbytte og ikke mindst om du og din familie skal have en rolle i virksomheden efter salget.

2. Optimer værdien inden salg – værdiansættelse

Værdien af din virksomhed ved et salg er et særskilt emne. Naturligvis er væksten, de økonomiske resultater og fremtidsudsigterne centrale faktorer, men der er også mange andre forhold, som kan gøre sig gældende.  Du bør overveje at optimere i god tid. Det kan fx. være virksomhedens ejerstruktur, organisering samt dokumentation af processer og arbejdsgange.

Det kan du fx gøre i samarbejde med os. På den måde sikrer du, at din virksomhed er godt rustet til et salg i fremtiden.

3. Salget – selve handlen

Salgsprocessen er mere end bare en afvejning af et konkret købstilbud. Det er ofte ligeså meget at komme med alternative oplæg til forhandling. Du skal være klædt på til at komme med det rette oplæg til køber på pris og vilkår.

Vi kan også hjælpe med at sikre dig og din køber mod negative overraskelser i en handel. Det kan man gøre ved at gennemføre en due-dilligence proces. Her får køber et detaljeret indblik i virksomheden, mens du som sælger opnår sikkerhed for, at salgssummen lægges som aftalt.

Inddrag gerne din bank tidligt i forløbet, da der er mange modeller for finansiering af salgssummen. Det giver dig mulighed for, at få alternative finansieringsmodeller på bordet, inden de endelige vilkår for handlen er fastlagt.

Det kan også være, at du får et behov for mellemfinansiering, hvis fx der er forskydning i salgssummens betaling.

4. Efter salget

Står du som investor i virksomheden efter salget, vil vilkårene for den finansielle struktur i virksomheden fortsat have din interesse. Her er det vigtigt, at du sørger for en god løsning for din medfinansiering som en del af virksomhedens fremtidige drift.  Der skal bl.a. være styr på sikkerheder og afdragsprofil på sælgerfinansieringen, men ikke mindst også den øvrige del af finansieringen.

Hvis salgssummen er afregnet kontant, kan det give anledning til et ønske om finansiel rådgivning i dit pengeinstitut.

Du kan få hjælp og sparring hos din rådgiver i dit pengeinstitut, om hvorvidt en del af salgssummen skal anbringes som pensionsopsparing, placeres i værdipapirer, ejendomme eller måske gives videre til næste generation.

Ønsker du en uvildig rådgivning på området, er det naturligvis også en del af opgaven, som vi påtager os.