Værdiansættelse

REVIRK BROGERAGE tilbyder udarbejdelse af værdiansættelser i samarbejde med kompetente virksomhedsmæglere

Hos Virksomhedsmægleren, er en værdiansættelse af en virksomhed, en beregning og skildring af virksomhedens værdi, foretaget på baggrund af et givent driftsscenarie.

En værdiansættelse er ikke:

– et skøn baseret på erfaringer, oplevelser, artikler eller rygter

– en simpel multipel dikteret eller inspireret af bankerne, branchen eller andre der har solgt deres virksomhed

– det samme som en ejendomsvurdering

… og en værdiansættelse er heller ikke et definitivt svar på, hvad virksomheden kan sælges for, men en spejling af værdien under de kendte forudsætninger.

Den endelige pris ved et salg af virksomheden, afhænger først og sidst af køber – og der ind imellem, afhænger det i høj grad af sælgers evne til at dokumentere eksisterende drift og tro på fremtiden.

Værdiansættelse til køb af en virksomhed eller til salg

Hvad skal en værdiansættelse bruges til?

En værdiansættelse kan bruges til mange formål – og vi lægger stor vægt på, at tilpasse tilgangen og produktet i tråd med formålet, således at rapport og vejledninger i bedst muligt omfang, besvarer relevante spørgsmål og egner sig til det konkrete formål.

En værdiansættelse kan være:

– et ledelsesredskab til virksomhedsejeren eller bestyrelsen, der arbejder ønsker, at optimere værdien af den pågældende virksomhed

– en indikation til virksomhedsejeren på, hvad dennes virksomhed er værd

– dokumentation imellem køber og sælger i en forhandling, hvor der ønskes et udgangspunkt for drøftelse af pris

– et led i egne overvejelser omkring køb/salg af virksomhed, hvad enten man er køber eller sælger

Hvordan foretager man en værdiansættelse af en virksomhed?

Der findes ikke nogen forenklet model til at værdiansætte en virksomhed, der giver et retvisende og troværdigt resultat. Et gammelt ordsprog siger, at man ikke kan sammenligne pærer og bananer. På samme måde, kan man værdiansættelsesmæssigt ikke sammenligne en slagter og en mekaniker.

En værdiansættelse kræver en analyse og gennemgang af den pågældende virksomhed, for at nå til bunds i forretningsmodellen og korrekt forståelse af de elementer og mekanismer, der har betydning for prisdannelsen.

 

REVIRK BROKERAGE tilbyder udarbejdelse af værdiansættelser i samarbejde med kompetente medarbejdere

Hos Virksomhedsmægleren, er en værdiansættelse af en virksomhed, en beregning og skildring af virksomhedens værdi, foretaget på baggrund af et givent driftsscenarie.En værdiansættelse er ikke:

– et skøn baseret på erfaringer, oplevelser, artikler eller rygter

– en simpel multipel dikteret eller inspireret af bankerne, branchen eller andre der har solgt deres virksomhed

– det samme som en ejendomsvurdering

… og en værdiansættelse er heller ikke et definitivt svar på, hvad virksomheden kan sælges for, men en spejling af værdien under de kendte forudsætninger.

Den endelige pris ved et salg af en virksomhed, afhænger først og sidst af køber – og der ind imellem, afhænger det i høj grad af sælgers evne til at dokumentere eksisterende drift og tro på fremtiden.

Værdiansættelse til køb af en virksomhed eller til salg

Hvad skal en værdiansættelse bruges til?

En værdiansættelse kan bruges til mange formål – og vi lægger stor vægt på, at tilpasse tilgangen og produktet i tråd med formålet, således at rapport og vejledninger i bedst muligt omfang, besvarer relevante spørgsmål og egner sig til det konkrete formål.En værdiansættelse kan være:

– et ledelsesredskab til virksomhedsejeren eller bestyrelsen, der arbejder ønsker, at optimere værdien af den pågældende virksomhed

– en indikation til virksomhedsejeren på, hvad dennes virksomhed er værd

– dokumentation imellem køber og sælger i en forhandling, hvor der ønskes et udgangspunkt for drøftelse af pris

– et led i egne overvejelser omkring køb/salg af virksomhed, hvad enten man er køber eller sælger

Hvordan foretager man en værdiansættelse af en virksomhed?

Der findes ikke nogen forenklet model til at værdiansætte en virksomhed, der giver et retvisende og troværdigt resultat. Et gammelt ordsprog siger, at man ikke kan sammenligne pærer og bananer. På samme måde, kan man værdiansættelsesmæssigt ikke sammenligne en slagter og en mekaniker.

En værdiansættelse kræver en analyse og gennemgang af den pågældende virksomhed, for at nå til bunds i forretningsmodellen og korrekt forståelse af de elementer og mekanismer, der har betydning for prisdannelsen.

Nøgletalsanalyse

En værdiansættelse inkluderer en analyse af virksomhedens resultater og nøgletal.
En analyse af virksomhedens resultater og nøgletal fortæller meget og kan i mange tilfælde kædes nøjagtigt sammen med konkrete hændelser og dispositioner.

En analyse skelner mellem virksomhedens drift og virksomhedens indtjeningsevne og giver et samlet billede af om virksomhedens værdi har udviklet sig synkront med driftens udvikling, hvilket er væsentlig viden i forhold til, at vurdere virksomhedens salgbarhed.
En værdiansættelse inkluderer en analyse af virksomhedens resultater og nøgletal.
En analyse af virksomhedens resultater og nøgletal fortæller meget og kan i mange tilfælde kædes nøjagtigt sammen med konkrete hændelser og dispositioner.

En analyse skelner mellem virksomhedens drift og virksomhedens indtjeningsevne og giver et samlet billede af om virksomhedens værdi har udviklet sig synkront med driftens udvikling, hvilket er væsentlig viden i forhold til, at vurdere virksomhedens salgbarhed.

Brancheanalyse

Få foretaget en brancheanalyse i tillæg til værdiansættelsen af din virksomhed.
En brancheanalyse er en skildring af den pågældende virksomheds performance målt op imod normen i branchen og et udvalgt antal konkurrenter/kollegaer.

Brancheanalysen er et vigtigt element i vurderingen af virksomhedens salgbarhed og kan være en øjenåbner for virksomhedsejer og ledelse.
Brancheanalysen kan ydermere være et redskab til optimering og salgsmodning af virksomheden frem mod et salg.

 

Selskabsstruktur

Er virksomhedens selskabsstruktur tilrettelagt et salg.
Få en vurdering af, hvilke muligheder der vil være for at tilrette selskabsstrukturen omkring virksomheden til et salg. Indeholder virksomheden eller selskabet en række ikke-driftsrelaterede aktiviteter eller aktiver, bør der foretages en vurdering af, hvorledes disse udelukkes fra en værdiansættelse og ikke komplicerer eller konflikter med et fremtidigt salg.

Nødvendige dokumenter

Udgangspunktet for alt arbejde i relation til en værdiansættelse, salgsmodning og et senere salg af virksomheden er dokumentation. Køber, bank og den resterende omverden stiller krav til, at drift og økonomi er dokumenteret. Det er derfor nødvendigt, at virksomhedens regnskaber og bogholderi er up-to-date. Ligeledes er det nødvendigt, at forventningerne til fremtiden enten ér eller bliver overført til et budget, som en prognose for den fremtidige udvikling.

Dokumentation er meget mere end blot regnskaber og er afhængigt af virksomhed og branche også dokumentation af virksomhedens ordrebog, risikoafdækninger, kundeadfærd etc.

 

Kom igang med værdiansættelsen idag

Vi tilpasser altid produktet til den enkelte virksomhed og kunde. Standardbetingelserne for
analysearbejde er forudbetaling. Dvs. du modtager en faktura for det aftalte beløb, når vi i fællesskab har afdækket behovet.

Vi påbegynder arbejdet så snart vi har modtaget det aftalte materiale og når vi har gennemgået det fremsendte, vender vi tilbage med de spørgsmål der har meldt sig. Derefter aftaler vi en deadline for det færdige resultat.

   Bliv forberet til mødet med køber
   Have dokumentation med i salgsprocessen
   Undgå at blive presset ned i pris
Øvrige individuelt tilpassede løsninger eks;

Finansieringsoplæg til bank el. investorer
Rentabilitetsanalyse
Markedsanalyse/ Konkurrent analyse
Salgsmodningsanalyse
Værdiansættelse af koncept/ forretningsidé eller anden form for early-stage udokumenteret aktivitet

Når vi har modtaget din forespørgsel, vil du blive kontaktet af en af vores medarbejdere, der vil spørge ind til dit behov.